Kurs Adobe Photoshop

 • Czas trwania:
  30h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  stacjonarnie lub online

 

Photoshop to profesjonalny i cieszący się ogromną popularnością zarówno wśród początkujących jak i zaawansowanych użytkowników program do edycji grafiki rastrowej. Wśród jego głównych zastosowań wymienić należy edycję i obróbkę fotografii cyfrowej, tworzenie grafiki na potrzeby Internetu, poligrafii oraz wiele więcej.

Photoshop daje użytkownikowi możliwość tworzenia profesjonalnych i niezwykle efektownych projektów, składających się z niemalże nieograniczonej ilości warstw, masek, grafik w wysokiej rozdzielczości, zgrabnie łączonych ze sobą za pośrednictwem szerokiej gamy filtrów i efektów.

Oferuje najnowocześniejsze mechanizmy obróbki grafiki, nowe opcje twórcze oraz ponadprzeciętną wydajność. Nowe i przeprojektowanie narzędzia oraz obszary robocze pozwalają retuszować każdy szczegół obrazu, a także udostępniają intuicyjny interfejs do pracy z grafiką 3D, projektami 2D i filmami.

• Mechanizm Mercury Graphics Engine do zastosowań trójwymiarowych: zwiększona szybkość i zakres możliwości dzięki optymalizacji na potrzeby obrazowania 3D.

• Bezpośrednie kontrolki sterowania funkcjami 3D: udoskonalony interfejs użytkownika, ułatwiający obieg pracy uwzględniający obiekty trójwymiarowe.

• Nowe efekty 3D: odbicia i możliwość przeciągania cieni.

 

Czas trwania kursu: 30h

Program kursu obejmuje:

 • Pracy z warstwami i obiektami inteligentnymi
 • Pracy z maskami warstw
 • Przekształceń warstw i obiektów inteligentnych
 • Wywoływania i edycji zdjęć w formacie RAW
 • Rysowania i malowania w programie Adobe Photoshop z użyciem tabletu Wacom
 • Wycinania obiektów z tła i tworzenia atrakcyjnych kompozycji
 • Tworzenia realistycznych (lub nie) montaży i fotomontaży
 • Retuszu drobnych artefaktów i usuwania zbytecznych elementów fotografii
 • Poprawiania wyglądu ludzi (usuwanie pryszczy, zmarszczek i odchudzanie)
 • Poprawiania jakość swoich zdjęć, obrazów i innych prac plastycznych (usuwanie szumu, wyostrzanie)
 • Tworzenia ramek, efektów specjalnych i wykorzystania filtrów
 • Wprowadzania tekstów okolicznościowych
 • Dostosowania kolorystyki obrazu oraz przygotowania efektu typu Sepia czy zdjęć czarno-białych
 • Zarządzania wielkością grafiki – dopasowanie do druku i Internetu
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
 • Precyzyjnej konfiguracji optymalnych ustawień programu
 • Zasad zarządzania kolorem w aplikacjach Adobe i w programie Adobe Photoshop
 • Tworzenia własnego profilu ICC
 • Zaawansowanej pracy z warstwami i obiektami inteligentnymi
 • Użycia narzędzia Layer Comps do tworzenia różnorodnych projektów
 • Tworzenia zaawansowanych selekcji
 • Tworzenia i edycji ścieżek oraz obiektów wektorowych
 • Edycji masek i zaznaczeń z użyciem tabletu Wacom
 • Zaawansowanej pracy z maskami bitmapowymi, wektorowymi i odcinania
 • Wymiany grafiki z programem Adobe Illustrator w postaci obiektów inteligentnych, pikseli i ścieżek
 • Tworzenia własnej biblioteki próbek, kształtów wektorowych i pędzli
 • Pracy z kanałami, tworzenia kanałów dodatkowych i alfa kanałów.
 • Zaawansowanej korekty kolorów i kontrastu z użyciem warstw dopasowania i masek
 • Zaawansowanych metod tworzenia realistycznych montaży i fotomontaży
 • Poprawiania jakość swoich zdjęć, obrazów i innych prac plastycznych (usuwanie szumu, wyostrzanie, korekta zniekształceń obiektywu)
 • Tworzenia i edycji obiektów i scen trójwymiarowych
 • Wykorzystania palety Actions, skryptów i innych funkcji automatycznych
 • Tworzenia i edycji animacji oraz filmów wideo
 • Tworzenia animacji 3D
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku, prezentacji w Internecie i na urządzeniach przenośnych.


Program szkolenia 

Preferencje pracy z programem i ustawienia koloru 

 • optymalne ustawienia preferencji programu
 • ustawienia Color Settings

Budowa obrazu i formaty zapisu

 • grafika bitmapowa i wektorowa
 • rozdzielczość obrazu
 • wielkość obrazu
 • głębia bitowa
 • formaty zapisu

Modele kolorów RGB, CMYK i Lab

 • tryb RGB, CMYK i Lab – różnice i podobieństwa
 • zamiana modelu kolorów
 • wybór właściwego trybu koloru – zasady, zalety i ograniczenia

Praca z programem Bridge

 • przeglądanie grafiki
 • wyszukiwanie
 • sortowanie i filtrowania
 • ocena i katalogowanie

Ekran, palety i narzędzia

 • przegląd podstawowych palet, menu i narzędzi programu Adobe Photoshop

Przydatne skróty klawiaturowe

 • przegląd podstawowych skrótów klawiaturowych
 • tworzenie własnych skrótów klawiaturowych

Malowanie i narzędzia malarskie

 • podstawowe narzędzia do rysowania i malowania
 • opcje i właściwości narzędzi malarskich
 • pędzel historii
 • tworzenie i edycja przejść tonalnych gradientów

Praca z tabletem Wacom

 • opcje tabletu i pędzla
 • wykorzystanie czułości pióra do malowania

Podstawy selekcji i narzędzia zaznaczania

 • tworzenie zaznaczenia
 • edycja zaznaczenia
 • narzędzia: Lasso Tool, Quick Selection, Magic Wand i ich opcje
 • inne narzędzia zaznaczania: Color Range, Marquee i ich opcje

Wycinanie obiektów z tła

 • filtr Extract
 • Magic Eraser Tool
 • zaawansowane metody użycia narzędzi Lasso, Quick Selection oraz Magic Wand oraz ich opcji do wycinania obiektów z tła

Edycja zaznaczenia

 • narzędzia edycji zaznaczenia
 • zawężanie, powiększanie obszaru selekcji
 • przekształcenia obszaru zaznaczenia
 • praca z narzędziem Refine Edges

Quick Mask Tool

 • opcje narzędzia Quick Mask Tool
 • tworzenia selekcji za pomocą szybkiej maski
 • edycja zaznaczenia
 • praca z tabletem i piórem czułym na nacisk

Retusz i narzędzia retuszu

 • wykorzystanie narzędzia Clone Stamp do usuwania artefaktów i defektów
 • usuwanie niechcianych detali
 • opcje narzędzia Clone Stamp
 • usuwanie drobnych defektów (pieprzyki, znamiona, pryszcze)
 • usuwanie zmarszczek, przebarwień i odmładzanie

Retusz z zachowaniem perspektywy

 • tworzenie siatki perspektywy
 • retusz z zachowaniem perspektywy
 • montaże z wykorzystaniem narzędzia Vanishing Point

Narzędzia ręcznej korekcji świateł i kolorów

 • korekta kolorów świateł i cienia za pomocą ręcznych narzędzi Dodge, Burn i Sponge Tool
 • dobór odpowiednich opcji
 • wykorzystanie tabletu Wacom i pióra czułego na nacisk

Ręczna korekta ostrości

 • narzędzia do rozmycia i wyostrzenia
 • tworzenie efektu małej głębi ostrości

Korekta sylwetki i budowy ciała

 • komputerowe odchudzanie
 • budowanie masy mięśniowej
 • korekta sylwetki
 • korekta twarzy i włosów

Praca z warstwami

 • wykorzystanie palety Layers
 • opcje warstw
 • praca z warstwami do tworzenia montaży
 • tworzenie warstw

Smart Objects

 • zasady użycia obiektów typu Smart Object
 • tworzenie i edycja obiektów inteligentnych
 • edycja elementów wektorowych w programie Adobe Illustrator

Przekształcenia warstw – montaże wielowarstwowe

 • kopiowanie warstw
 • wykorzystanie narzędzia Free Transform
 • skalowanie, rozciąganie, obracanie
 • przekształcenia w trybie Wrap mode
 • montaże z użyciem przekształceń

Filtry korekcyjne

 • wyostrzanie
 • usuwanie szumów
 • wygładzanie skóry i usuwanie artefaktów
 • usuwanie zniekształceń obiektywu (winietowanie, korekta perspektywy, prostowanie zdjęć)

Korekta tonalna i barwna

 • korekta niedoświetlonych zdjęć
 • korekta kontrastu
 • korekta kolorów
 • edycja i zastępowanie kolorów

Narzędzia korekcji kolorów, świateł i kontrastu

 • użycie narzędzi: Curves, Levels, Relpace Color, Hue/Saturation, Color Balance, Match Color, Selective Color, Shadows/Hightlights, Black&White do korekcji zdjęć
 • dostosowanie zdjęć
 • efekty specjalne
 • zmiana kolorystyki

Maski warstw

 • zasady użycia masek warstw
 • przykłady wykorzystania masek
 • maski do tworzenia montaży i fotomontaży

Style warstw i Smart Filtry

 • wykorzystanie stylów warstw
 • dodawanie i edycja efektów
 • korekta zdjęć za pomocą Smart Filtrów

Montaże wielowarstwowe z użyciem masek

 • tworzenie złożonych montaży z użyciem masek, korekty, filtrów i stylów

Efekty specjalne

 • użycie trybów przenikania
 • użycie filtrów
 • montaże z użyciem masek warstw

Praca z tekstem

 • dodawanie tekstów
 • efekty i style

Praca z obiektami 3D

 • edycja obiektów 3D
 • tworzenie warstw 3D
 • użycie obiektów 3D do tworzenia montaży

Zarządzanie wielkością dokumentu

 • Edycja zdjęć w formacie Camera Raw
 • Adobe Camera Raw
 • korekta zdjęć za pomocą Camera Raw
 • zapis zdjęć

Zapis pracy do wydruku i prezentacji w sieci

 • zasady przygotowania pracy do druku
 • dobór wielkości, rozdzielczości i modelu kolorów
 • optymalizacja zdjęć do prezentacji w Internecie

 

Zarządzanie kolorem w aplikacjach Adobe

 • zaawansowane ustawienia kolorów w programie Adobe Bridge i Photoshop
 • zasady dobierania właściwych ustawień
 • Ustawienia koloru i wykorzystanie profili ICC
 • tworzenie profili np. gazety codziennej
 • użycie profili w programie Adobe Photoshop
 • soft Proofing w aplikacjach Adobe

Projektowanie z wykorzystaniem narzędzia Layer Comps

 • użycie palety Layer Comps do tworzenia projektów
 • zasady tworzenie projektów i kompozycji
 • wykorzystanie narzędzia Layer Comps w Adobe Illustrator i InDesign
 • tworzenie złożonych projektów
 • eksport projektów i warstw (skrypty)

Smart Object, Smart Filter – zaawansowane wykorzystanie obiektów inteligentnych

 • tworzenie warstw typu Smart Object
 • edycja i zastępowanie obiektów inteligentnych
 • Smart Object i Layer Comps
 • współpraca z programem Adobe Illustrator
 • przekształcenia obiektów typu Smart Object
 • projektowanie z użyciem obiektów inteligentnych
 • efekty i filtry
 • użycie filtrów i masek dla warstw typu Smart Object
 • style warstw dla obiektów inteligentnych

Tworzenie i edycja obiektów 3D

 • import i tworzenie warstw/obiektów 3D
 • tworzenie pocztówek 3D
 • wykorzystanie predefiniowanych obiektów 3D
 • edycja tekstur
 • edycja sceny i oświetlenia w trójwymiarowej przestrzeni
 • przekroje obiektów 3D
 • przekształcenia obiektów trójwymiarowych

Zaawansowane metody tworzenia selekcji

 • zaawansowane sposoby tworzenia złożonych selekcji
 • zapis zaznaczenia

Ścieżki i obiekty wektorowe

 • tworzenie ścieżek wektorowych
 • edycja ścieżek
 • wycinanie obiektów z tła
 • wykorzystanie palety Paths
 • tworzenie kształtów wektorowych
 • tworzenie ścieżki odcinania
 • zapis grafiki wraz ze ścieżką odcinania

Praca z kanałami kolorów

 • praca z paletą Channels
 • operacje na kanałach
 • wykorzystanie kanałów do tworzenia precyzyjnego zaznaczenia
 • tworzenie i użycie kanałów alfa

Wykorzystanie kanałów i kolorów dodatkowych

 • Spot Colors – użycie kolorów dodatkowych
 • tworzenie kanału dodatkowego
 • zapis grafiki z dodatkowym kanałem

Maski bitmapowe, wektorowe, odcinania – głębsze spojrzenie

 • różne rodzaje masek
 • przykłady użycia masek
 • praca z maską wektorową

Edycja masek

 • wykorzystanie palety Mask do edycji masek
 • narzędzia edycji maski
 • podgląd działania maski

Zaawansowane metody korekcji obrazu

 • paleta Adjustments
 • przegląd narzędzi korekcyjnych
 • przykłady użycia narzędzi korekcyjnych
 • warstwy dopasowania
 • maski na warstwach korekcyjnych
 • korekta za pomocą kanałów
 • korekta zdjęć w trybie Lab
 • „esowata” krzywa kontrastu
 • zasady korekty obrazu w oparciu o liczby
 • poprawa balansu bieli
 • zaawansowane sposoby naprawy nieudanych zdjęć

Zaawansowane narzędzia retuszu

 • użycie palety Clone Source
 • klonowanie z przemieszczeniem
 • retusz ze skalowaniem i obracaniem
 • retusz z wykorzystaniem perspektywy
 • retusz za pomocą warstw korekcyjnych, Smart Filtrów i masek

Wykorzystanie dostępnych bibliotek i tworzeni własnych pędzli, próbek, kształtów wektorowych i patternów

 • zapis i ładowanie własnych bibliotek pędzli, próbek, kształtów i patternów
 • tworzenie własnych bibliotek
 • wymiana próbek kolorów z innymi programami Adobe

Złożone montaże i fotomontaże z użyciem masek, obiektów inteligentnych oraz narzędzi korekcji

 • montaże wielowarstwowe z użyciem stylów warstw, filtrów, efektów specjalnych i masek
 • korekta i przekształcenia wybranej warstwy
 • praca z grupami warstw
 • tryby przenikania i mieszania obrazów

Praca z tekstem

 • rodzaje tekstu (ramka, obiekt tekstowy, tekst na ścieżce, zaznaczenie)
 • tekst na ścieżce
 • efekty tekstowe
 • korekta tekstu
 • style warstw tekstowych

Automatyka – wykorzystanie palety Actions, skryptów i innych narzędzi automatycznych

 • zasady wykorzystania Actions i skryptów
 • tworzenie prostych Actions
 • użycie skryptów

Tworzenie galerii zdjęć, stykówek, panoram

 • automatyczne wyrównywanie zdjęć
 • automatyczne mieszanie
 • tworzenie panoramy, stykówek, arkusza do wydruku oraz galerii internetowej

Tworzenie złożonych Actions

 • tworzenie złożonych Actions
 • pokaz slajdów

Tworzenie własnych palet narzędziowych i dostosowanie ekranu programu Adobe Photoshop do wydajnej pracy

 • użycie narzędzia Adobe Configurator do budowy własnej palety narzędziowej
 • wykorzystanie własnych palet i obszarów roboczych
 • konfiguracja narzędzi

Podstawy tworzenia animacji, animacji 3D, edycji filmów wideo

 • praca z paletą Animation
 • tworzenie prostych animacji
 • tweening właściwości
 • animacja obiektów 3D
 • animacja poklatkowa
 • edycja filmu wideo
 • przygotowanie animacji GIF (kartka świąteczna)
 • eksport filmu lub animacji GIF

Przygotowanie pracy dla różnych mediów (wideo, Web, print)

 • zasady przygotowania grafiki pod kątem różnorodnych mediów
 • zapis grafiki do Internetu
 • zapis grafiki do druku
 • zapis grafiki dla telefonów komórkowych i smartfonów

System nauki: dziennie/weekendowo/online

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Cena: szkolenie grupowe: 750 zł,
szkolenie indywidualne: 2400 zł

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy