Kurs Excel podstawowy

 • Czas trwania:
  16h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  stacjonarnie lub online

 

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i skoroszytami  

 • Rozpoczęcie pracy z nowym skoroszytem i omówienie narzędzi programu MS Excel
 • Otwieranie skoroszytu oraz zapisywanie skoroszytu i kończenie pracy

 

Dostosowywanie aplikacji Excel

 • Ustawianie podstawowych opcji aplikacji
 • Wybór sposobu wyświetlania arkusza
 • Dostosowywanie Wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp
 • Wykorzystywanie funkcji pomocy

 

Wprowadzanie danych  

 • Wprowadzanie danych liczbowych, tekstowych oraz dat
 • Korzystanie z narzędzia Seria danych. Autouzupełnianie danych

 

Komórki i obszary komórek  

 • Praca z komórkami i obszarami komórek
 • Nazywanie obszarów komórek

 

Modyfikacja danych

 • Modyfikacja zawartości komórek
 • Używanie funkcji Cofnij, PonówPowtórz
 • Funkcje ZnajdźZamień
 • Funkcja Przejdź do
 • Funkcje KopiujWklej

 

Podstawowe operacje na danych   

 • Sortowanie rosnąco i malejąco, sortowanie po kilku kolumnach 
 • Filtrowanie danych oraz usuwanie duplikatów

 

Formatowanie danych liczbowych i dat   

 • Formatowanie liczb, zaokrąglenia, separatory
 • Formatowanie procentowe, walutowe oraz księgowe
 • Zapis daty i czasu

 

Formatowanie zawartości komórek  

 • Zmiana stylu czcionki: kursywa, pogrubienie, pochylenie 
 • Zmiana rozmiaru, koloru i rodzaju czcionki
 • Wyrównanie, wcięcie, zawijanie oraz zmiana orientacji tekstu
 • Wykorzystanie gotowych stylów. Malarz formatów

 

Obramowania komórek 

 • Stosowanie obramowania komórek
 • Zmiana stylu obramowania i cieniowanie komórek

 

Tworzenie wykresów  

 • Tworzenie wykresu i ich rodzaje
 • Wykresy przebiegu w czasie
 • Przenoszenie i zmiana lokalizacji wykresu
 • Stosowanie szybkich układów i stylów wykresu
 • Dostosowywanie wyglądu elementów wykresu takich jak tło, kolory, czcionki. Dodawanie tytułu, etykiet z danymi

 

Operacje na kolumnach/wierszach   

 • Zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza
 • Wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn
 • Ukrywanie i odkrywanie wierszy lub kolumn
 • Blokowanie i odblokowanie wierszy oraz kolumn

 

Operacje na arkuszach  

 • Zmiana nazwy i koloru arkusza, dodawanie arkuszy oraz ich usuwanie lub ukrywanie
 • Przenoszenie i kopiowanie arkusza

 

Podstawowe informacje o formułach i funkcjach  

 • Podstawowe informacje o formułach
 • Podstawowe informacje o funkcjach
 • Wykorzystanie okna Wstawianie funkcji

 

Podstawowe funkcje  

 • Funkcja warunkowa JEŻELI
 • Wykorzystanie funkcji LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI oraz obliczanie sum skumulowanych
 • Wyliczanie różnic między datami i czasami oraz wyświetlanie bieżącej daty i czasu

 

Odwołania do komórek w formułach 

 • Kopiowanie i edycja formuł oraz zastosowanie adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego
 • Odwołania do komórek z innego arkusza/skoroszytu

System nauki: dziennie/weekendowo/online

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Cena: szkolenie grupowe: 599 zł,
szkolenie indywidualne: 1199 zł

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy