Kurs asystent rodziny online

 • Czas trwania:
  260h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  online

Kurs asystenta rodziny to szkolenie, które ma na celu przygotować uczestników do pracy jako wsparcie dla rodzin w różnych sytuacjach życiowych. Asystent rodziny może pomagać w opiece nad dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi lub rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach
 

Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem platformie e-learningowej Clickmeeting.

Zalety kursów Online:

 • Możliwość uczestniczenia w kursie z domu lub firmy,
 • kursy realizowane w formie online zapewniają bezpieczeństwo uczestników, jak i prowadzących,
 • dostęp 24/7 do bogatego zasobu materiałów szkoleniowych,
 • zaliczenie egzaminu na koniec kursu przed własnym komputerem – bez dodatkowych problemów związanych z dojazdem na szkolenie.
   

Cena za kurs: 2500zł kurs grupowy

Szkolenie indywidualne: cena do ustalenia
 

W programie kursu:

1.Zagadnienia prawne i ekonomiczne w pracy asystenta rodziny

 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
   

2.Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

3.Podstawy psychologii

 • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 •  Etyka pracy asystenta rodziny
 •  Komunikacja interpersonalna
 •  Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 •  Charakterystyka problemów rodziny
 •  Problematyka mediacji w rodzinie
 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
   

4.Metodyka pracy z rodziną

 • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem-  Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
   

5.Praca asystenta z rodziną

 • Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 • Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 • Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
   

6.Pielęgnacja dziecka z elementami edukacji zdrowotnej

 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 •  Edukacja zdrowotna
 • Praktyka zawodowa - 30 h

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 2/2020/Ar Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
 

System nauki: dziennie/weekendowo/online

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Cena: szkolenie grupowe: 2500 zł,
szkolenie indywidualne: poproś o wycenę zł

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Główny prowadzący

Izabela Surowiec

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowiacach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej oraz z Zarządzania oświatą. Wieloletni pracownik w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracuje jako nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku Opiekunka dziecięca. Od 2013r. prowadzi kursy kwalifikacyjne na kierunku Opiekun w żłobku lub klubie dzięcięcym. 

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy