Zapoznaj się z naszymi TOPOWYMI kierunkami:

Kształcimy na kierunkach :

 
Posiadamy własne pracownie do praktycznej nauki!
Co najmniej 50% zajęć jest w formie praktycznej!
Wszystkie materiały potrzebne na zajęcia zapewnia szkoła!