Po raz kolejny jesteśmy najlepsi! 

Poniżej zestawienie zdawalności egzaminów zawodowych w poszczególnych zawodach, do których podeszli nasi słuchacze w styczniu:

  • Asystentka Stomatologiczna – 100%,

  • Terapeuta Zajęciowy – 100%

  • Technik masażysta – 100%,

  • Technik sterylizacji medycznej – 80%

  • Florysta – 100%

Jesteśmy dumni z naszych słuchaczy i z ich wyników

Gratulujemy wszystkim naszym absolwentom i dziękujemy za zaufanie!